ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนปาณยาพัฒนาการเปิดทำการสอนเมื่ือวันที่21 พฤษภาคม2544 เปิดสอนระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล3  และประถมศึกษาชั้นปีที่1-6 หลักสูตรสามัญ และEnglish Program

 

บนพื้นที่ ไร่ งาน เป็นสาขาของโรงเรียนอนุบาลปาณยา(สุขุมวิท) ซึ่งเปิดทำการสอนมากว่า 35 ปีแล้ว อาคารของโรงเรียนได้รับการออกแบบในแนวทางความคิดของเจ้าของ ซึ่งมีความคุ้นเคยอยู่กับเด็กมาเป็นระยะเวลายาวนาน จึงเรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของเด็กในวัยนี้ ทำให้สามารถสื่อความคิดให้กับสถาปนิกออกแบบอาคาร ที่สมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เรียนรู้ของเด็กๆ มีห้องประกอบซึ่งสร้างตามแนวความคิดที่เหมาะสม กับเด็ก เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี นาฏศิลป์ และลานกีฬาในร่ม มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี  สื่อการเรียนการสอนมากมาย เหมาะกับเด็กในวัยอนุบาล และประถม และจัดไว้ให้อย่างเพียงพอกับจำนวนเด็ก  

และในปีการศึกษา 2550 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read 11908 times
Published in About Us
Scroll to top